Honvéd kadét

HONVÉDELEM ÁGAZAT
OM203168-0005

Megszerezhető fő-szakképesítés a 13. évfolyam végén:
HONVÉDELMI IGAZGATÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS (OKJ 54 863 03)

Megszerezhető alap-szakképesítés az érettségi évében a 12. évfolyamon:
HONVÉD KADÉT, IGAZGATÁSI ÜGYKEZELŐ ALAP-SZAKKÉPESÍTÉS (OKJ 52 863 01)

 1. A 9. évfolyamra történő felvétel feltételei:
  8 általános iskolai végzettség, általános felvételi eljárás
  Egészségügyi alkalmassági követelmények
  Sikeres felvételit követően részvétel a „BÉKATÁBOR”-ban
   
 2. A szakképzési évfolyamba (13. évf.) történő belépés feltételei:
  honvédelem ágazati szakgimnáziumi érettségi
   
 3. A közismereti tantárgyak mellett az alábbi szakmai tantárgyakat tanítjuk:
 • Foglalkoztatás II.
 • Foglalkoztatás I.
 • Honvédelmi és katonai igazgatási ismeretek
 • Személyügyi igazgatás és munkajog
 • Alapszintű katonai ismeretek I
 • Alapszintű katonai ismeretek II
 • Alaki rendgyakorlatok
 • Haditechnikai ismeretek
 • Stratégia, NATO és EU ismeretek
 • Geopolitikai földrajz
   
 • Fegyverzettechnikai ismeretek
 • Ágazattechnika
 • Társadalom és kommunikáció
 • Katonai vezetés alapjai
 • Speciális katonai mozgásformák
 • Szakmai idegen nyelv alapjai
 • Szakmai idegennyelv
 • Speciális informatika
 • Kézitusa-Önvédelem, katonai közelharc alapjai
 • Minősített ügyvitel
 • Szervezeti ügyvitel
 1. Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama:
  a 10. évfolyamot követően 140 óra, a 11. évfolyamot követően 140 óra.
   
 2. Honvéd kadét, igazgatási ügykezelő alap-szakképesítéssel betölthető munkakörök:
  Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai; Egyéb ügyintéző; Egyéb igazgatási és jogi asszisztens; Általános irodai adminisztrátor; Adatrögzítő, kódoló

Az alap-szakképesítéssel végezhető jellemzőbb munkatevékenységek, amit majd nap, mint nap végzel:

 • A Magyar Honvédségnél legénységi állományban:
  • katonai alaptevékenység végzése,
  • tisztesi alapfeladatok végrehajtása,
  • katonai ágazati alap- és szaktevékenység végzése.
    
 • Polgári munkakörben:
  • adminisztrációs feladatok, általános irodai és adminisztratív készségeket igénylő egyéb tevékenységek végzése;
  • kommunikációs tevékenység végzése, belső és külső kapcsolattartás;
  • feladatok, információk gyűjtése, rögzítése, válogatása, osztályozása, nyilvántartása és iktatása;
  • számítógépes adatbeviteli feladatok végzése;
  • írásbeli dokumentumok, iratok, levelek előállítása, szerkesztése, sokszorosítása, továbbítása, szakszerű kezelése, tárolása;;
  • írásbeli kapcsolattartást szolgáló levelek, egyéb belső szervezeti iratok előkészítése, leírása és megszerkesztése;
  • jegyzőkönyvek készítése;
  • határidők nyomon követése, betartása;
  • ügyfélmegkeresések továbbítása;
  • beszámolás a vezetőnek.
 1. Honvédelmi igazgatási ügyintéző fő-szakképesítéssel betölthető munkakörök:

Fegyveres szervek középfokú képesítést nem igénylő foglalkozásai; Egyéb ügyintéző; Irodai szakmai irányító; Általános irodai adminisztrátor; Adatrögzítő, kódoló; Iratkezelő, irattáros

Az fő-szakképesítéssel végezhető jellemzőbb munkatevékenységek, amit majd nap, mint nap végzel:

 • A Magyar Honvédségnél legénységi állományban:
 • katonai alaptevékenység végzése,
 • tisztesi alapfeladatok végrehajtása,
 • katonai ágazati alap- és szaktevékenység végzése.
   
 • Polgári munkakörben
  • Irányítja, összehangolja, felügyeli és ellenőrzi az irodában folyó - elsősorban adminisztrációs - munkát, kommunikációs kapcsolatokat.
  • Különféle szakterületeken irodai, adminisztratív és dokumentációs jellegű feladatokat lát el; a szervezeten belül a hatáskörébe tartozó szakterület ügyviteli, ügyintézési folyamataiban vesz részt.
  • Számokat és egyéb adatokat visz be elektronikus berendezésekbe feldolgozás és továbbítás céljából.
  • Levelezések, kartonok, számlák, nyugták és egyéb nyilvántartások irattári rendnek megfelelő irattárazását végzi, dokumentumokat másol és továbbít.
 1. Továbbtanulás egyetemen, főiskolán
 • Budapest
 • Szentendre